Wednesday, May 13, 2015

PEMBATALAN SIJIL

Peserta boleh membatalkan sijil dengan memberi notis 14 hari secara bertulis kepada pengendali takaful.

selepas pembatalan, peserta layak mendapatkan bayaran balik sumbangan bagi tempoh takaful yang belum digunakan secara pro rata.

Sijil takaful asal dan sijil takaful mestilah diserahkan kepada pengendali takaful.
No comments:

Post a Comment