Tuesday, May 12, 2015

JENIS KENDERAAN YANG BOLEH DITAKAFULKAN

1) Kenderaan Persendirian

# ini termasuk kereta roda tiga dan 'station wagons' yang digunakan untuk tujuan sosial, domestik dan keseronokan dan juga untuk tujuan perniagaan atau kerjaya profesional peserta sahaja.

2) Kenderaan Perdagangan

# ini termasuk semua kenderaan ( termasuk kereta roda tiga ) yang tidak diperuntukkan di bawah klasifikasi kenderaan persendirian atau motosikal.

berikut adalah pembahagian kenderaan perdagangan di bawah tarif:

> perniagaan motor
> kenderaan membawa barang dagangan
> kereta sewa
> kereta sewa pandu
> bas
> kenderaan khas

3) Motosikal

# ini termasuk motosikal berserta atau tanpa kereta sisi, skuter, basikal automatik, atau basikal yang dijalankan dengan bantuan mekanikal. Tarif motor seterusnya membahagikan kelas motosikal kepada:

> motosikal persendirian
> motosikal perdagangan
> motosikal berkereta sisi
> perniagaan motosikal          

# nota ini secara am untuk semua jenis takafulNo comments:

Post a Comment