Wednesday, May 13, 2015

DISKAUN TANPA TUNTUTAN (NCD)

NCD = No Claim Discount

Jika tiada tuntutan dibuat selepas kenderaan itu telah dilindungi selama 12 bulan,
peserta layak mendapat 'diskaun tanpa tuntutan' apabila memperbaharui sijil baru seperti berikut:

selepas 1 tahun = 25% diskaun
selepas 2 tahun = 30% diskaun
selepas 3 tahun = 38.33% diskaun
selepas 4 tahun = 45% diskaun
selepas 5 tahun = 55% diskaun

jika berlaku kemalangan yang melibatkan pihak ke-3 , peserta akan kehilangan kelayakan NCD untuk tahun ke seterusnya iaitu ncd menjadi 0%..

# Tuntutan takaful terhadap (wind screen) tidak menjejaskan NCD..

NCD boleh dipindahkan kepada pengendali takaful lain atau kepada kenderaan lain yang dimiliki oleh peserta yang sama kerena insentif ini diberikan kepada individu dan bukan kenderaan...

No comments:

Post a Comment