Wednesday, May 13, 2015

LEBIHAN / EXCESS

Pengendali takaful boleh, seperti ang dinyatakan dalam sijil takaful, dengan mengenakan lebihan.
Lebihan adalah jumlah kerugian yang perlu ditanggung oleh peserta sebelum pengendali takaful membayar baki tuntutan.

maksudnya, jumlah jumlah yang berlebihan akan ditolak dari jumlah keseluruhan tuntutan sebelum pembayaran tuntutan akhir dibuat.
contoh: -

# Jika jumlah yang lebihan ialah rm1000..
dan jumlah tuntutan ialah rm12000..
maka, pengendali takaful hanya akan membayar rm11000 kepada peserta, dan rm1000 ditanggung oleh peserta sendiri.

No comments:

Post a Comment